Home

Actueel

Op de gemeenteraad van 04/07 zal CD&V/N-VA een principieel akkoord vragen om 12 ha woonuitbreidingsgebied te kunnen aansnijden tussen Houtem, de Oostmolenstraat en de nieuwe verkaveling Ten Bosse - Raasakker. Het zou gaan om 183 nieuwe woningen. Het gebied is grotendeels aangeduid als “mogelijk overstromingsgevoelig”. Groen Aalter zal zich verzetten tegen deze beslissing...

Bij de opmaak van de gewestplannen in de jaren ´70 werd Aalter ruimschoots voorzien van woonuitbreidingsgebieden en industriezones. Gelukkig werd toen ook een ruime parkzone van 26 ha gepland tussen Lostraat, Kestelstraat en Loveldlaan. Dat laatste was terecht, want een uitbreidend centrum moet groene ruimtes voorzien, zodat binnen loopafstand kan genoten worden van rust, ruimte en natuur....

Groen dient klacht in bij de gouverneur wegens belangenvermenging en gebrek aan motivering

Op de gemeenteraad van december 2015 keurde de CD&V/N-VA het meerjarenplan goed, waarin de aankoop van het politiegebouw in de Stationsstraat. Dit gebouw is eigendom van o.a. BVBA Crustilla; waarvan Frank De Crem zaakvoerder is. Pieter De Crem keurde dit budget goed. Volgens het gemeentedecreet...